Technistone - výroba přátelská k životnímu prostředí

Nejen že všechny produkty společnosti Technistone jsou prvotřídní kvality, ale navíc je jejich výroba šetrná k životnímu prostředí.  Jsme držiteli několika „zelených certifikátů“ a chceme jejich počet do budoucna rozšiřovat.

Tvrzený kámen Technistone® obsahuje více než 90 % přírodních složek! Je vyroben z inertních materiálů (granulátů – drcená žula, křemen a zrcadla atd.), plniv (mikromletá křemenná surovina), pojiv (polyesterová pryskyřice) a  barevných pigmentů anorganického charakteru.

Recyklované suroviny

Některé výrobky Technistone® obsahují 20 % - 70 % recyklovaných surovin, čímž Technistone přispívá k recyklaci odpadu jiných výrobců. Jak to funguje? Zbytky z drcení a prosévání recyklovaných zrcadlových a skleněných střepů jsou znovu použity při vlastním mísení pigmentů jako nosiče. Všechny obalové materiály jsou také maximálně šetrné k životnímu prostředí -  jedná se totiž o 100 % recyklovaný PE nebo kartonový papír.

 

Čisté ovzduší

Technistone je také šetrný k ovzduší! Existuje přísný systém kontroly spalování uvolněného styrenu (polyesterová pryskyřice používaná jako pojivo je rozpuštěná ve styrenu), který je sledován příslušnými orgány dle evropských norem. V každé výrobní hale jsou navíc k dispozici výkonné prachové lapače, které se využívají například při drcení žuly.


Celý výrobní proces splňuje nařízení Evropské komise pro životní prostředí a čistotu ovzduší: Nos. 91/962/EU, 96/62/EU a 2000/76/EC.


 

Recyklace odpadních vod a odpadů

 

Šetrná výroba je pro nás prioritou, a proto nezapomínáme ani na ochranu vodních ploch. Posuďte sami:

95 % odpadních vod z celého závodu je pečlivě přečištěno a vráceno zpět do výrobního procesu.

100 % látek určených k separaci je v Technistone recyklováno s nulovým odpadem.

70 % rozpouštědel je v Technistone recyklováno. Zbytky jsou pečlivě vytříděny, sledovány, zařazeny a předány k likvidaci speciálním firmám

50 % olejů používaných v Technistone je recyklovaných. Zbytky jsou pečlivě vytříděny, sledovány, zařazeny a předány k likvidaci speciálním firmám.

Při ochraně životního prostředí spolupracujeme také na regionální úrovni. Odpadní kaly jsou předávány místnímu výrobci, který tyto kaly používá jako surovinu pro výrobu stavebních cihel.

Výrobní haly, instalovaná technologie a celý výrobní proces byly před zahájením výroby řádně zhodnoceny a schváleny dle evropských norem EIA (Environmental Impact Assessment). Veškeré výrobní procesy v Technistone jsou pravidelně kontrolovány dozorovými orgány Ministerstva životního prostředí.

 

Zelené certifikáty Technistone

Životní prostředí se pro Technistone v posledních letech stalo jednou z priorit a tomu odpovídá i množství norem, či certifikací, které naše materiály splňují. V dnešní době, kdy je také velmi populární býti šetrnými k životnímu prostředí můžeme říci, že recyklované materiály používáme již téměř 20 let. Uvědomujeme si však odpovědnost, jakou k naší planetě máme a proto množství produktů s recyklovanými materiály neustále rozšiřujeme ruku v ruce s jejich kvalitou. 

Chceme však záruku "zeleného" produktu dát i našim zákazníkům a proto jsme se stali držiteli 2 prestižních "zelených" certifikátů:NSF

  • SCS Global Services - Indoor Advantage Gold
  • SCS Global Services  - Recycled content 

Technistone je také držitelem Health Product Declaration (HPD), které vyžaduje plné zpřístupnění obsahu možných nebezpečných látek v produktu a následné porovnávání s listy "nebezpečných" látek publikovanými vládami a vědeckými asociacemi. 

SCS Global Services - Indoor Advantage Gold

Výrobky Technistone neuvolňují žádné látky, které by mohly negativně ovlivnit kvalitu ovzduší v uzavřených prostorech. Naše materiály tak splňují ty nejnáročnější normy a kritéria, kdy byl Technistone testován na základě norem CA 01350 a ANSI/BIFMA M7.1. 

Více na SCS Global Services.

 

SCS Global Services  - Recycled Content

Tato certifikace platí pouze pro vybrané výrobky TechniStone®, které jsou certifikovány a ve 4 kategoriích dle obsahu recyklovaných složek ve výrobku. Pro rok 2017 společnost Technistone připravila 26 výrobků splňujících minimum 20%, 30%, 40% nebo 70% recyklovaných složek ve výrobku. 

 

Více na SCS Global Services.

 

Ekonomické, ekologické, elegantní

Ekologie a ochrana životního prostředí patří v dnešní době k důležitým a často diskutovaným tématům, proto jsme se rozhodli rozšířit portfolio TechniStone® o nabídku Eco barev. Ekologické a cenově velice výhodné produkty z řady Elegance jsou charakteristické středně hrubou strukturou a zemitými barvami v odstínech bílé, šedé a béžové. Výrobky jsou certifikované společností SCS Global Services, podíl recyklované složky ve výrobku je minimálně 30 %. V Color Range je naleznete pod názvy Elegance Eco Nev (z italského neve, sníh),  Elegance Eco Zen, (zemité tóny), Elegance Eco Ash (ash = popel).

 

Certifikační systém LEED

Certifikace LEED (Leadership in Energy Environmental Design)  poskytuje nezávislé ověření, že dům nebo soubor budov byl navrhnut a vybudovám s využitím strategií zaměřených na dosažení vysokých požadavků v klíčových oblastech zdraví lidí a životního prostředí, jako jsou udržitelná výstavba budovy, úspory vody, energetická efektivnost, výběr vhodných materiálů a kvalita vnitřního prostředí. Body LEED jsou udělovány na 110-bodové stupnici a kredity jsou rozdělovány s ohledem na jejich potenciální ekologický dopady.

 

Tvrzený kámen TechniStone® může nabídnout zákazníkům 3 možnosti získání LEED bodů:

 

Building Product Disclosure & Optimization - Sourcing of Raw materials

  • Materiály TechniStone® mohou obsahovat od 20% do 70% recyklovaných složek.

Building Product Disclosure & Optimization - Material Ingredients

  • Technistone je držitelem Health Product Declaration (HPD), které vyžaduje plné zpřístupnění obsahu možných nebezpečných látek v produktu a následné porovnávání s listy "nebezpečných" látek publikovanými vládami a vědeckými asociacemi. 

Low-Emitting Materials 

  • ​Technistone je držitelem certifikace SCS Global Services - Indoor Advantage Gold. Výrobky Technistone neuvolňují žádné látky, které by mohly negativně ovlivnit kvalitu ovzduší v uzavřených prostorech.

 

Chcete vědět víc?

Zanechte nám svůj e-mail a my Vám budeme posílat novinky ze světa Technistone.

Odesláním e-mailové adresy souhlasíte se zpracováním osobních údajů.